LØFT OG MASKINKONTROLL

EIKER - BUSKERUD

Motordrift tilbyr kontroller og tjenester for industri og anleggsbransjen.  
Motordrift er sertifisert som sakkyndig virksomhet, for å utføre lovpålagt periodisk kontroll av arbeidsredskaper.
Vi skaffer diverse utstyr og maskiner som passer din bedrift.

www.aktiweb.no